Avun käyttäjä

Avun käyttäjä toimii joka tilanteessa henkilökohtaisen avustajan työnjohtajana. Hän huolehtii työtehtävien suorittamista koskevien ohjeiden antamisesta.

Henkilökohtaista apua järjestetään eri järjestämistavoilla: työnantajamallilla, palvelusetelillä tai palvelumallilla. Eri järjestämistavoilla on paljon samaa, mutta myös joitain eroja.

Tässä osiossa on tietoa miten haetaan henkilökohtaista apua, hakemukseen liittyvistä asioista, käyttäjän roolista eri järjestämistavoissa ja avustajan perehdytyksestä, mitä henkilökohtaisen avun laadun suhteen kannattaa huomioida, työnjohtamisesta ja tuen tarpeista henkilökohtaisen avun käyttämisessä ja lasten henkilökohtaisesta avusta sekä henkilökohtaisen avun linkittymisestä muihin palveluihin.