Henkilökohtainen apu kunnan omana toimintana

Henkilökohtaista apua voidaan toteuttaa myös kunnan omana toimintana, jossa kunta järjestää henkilökohtaista apua itse osana omaa toimintaansa tai yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Tämä on vähiten käytetty henkilökohtaisen avun järjestämistapa.

Tässä järjestämistavassa henkilökohtaisen avun käyttäjä on sosiaalipalveluita saavan asiakkaan asemassa, kuten ostopalveluin toteutettavassa henkilökohtaisessa avussakin.

Asiakkaalla on sosiaalihuoltolain mukainen oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Hänellä on myös mahdollisuus tehdä kantelu aluehallintovirastolle.