Laatusuositukset pähkinänkuoressa

Onnistunut henkilökohtaisen avun palvelu on sellainen, että asiakas voi elää elämäänsä haluamallaan tavalla itsenäisesti ja yksilöllisesti. Onnistuneessa palvelussa asiakas kokee palvelun käytön helpoksi, joustavaksi ja miellyttäväksi.

Tässä laadun peruselementtejä:

● Avustaja kunnioittaa avun saajan itsemääräämisoikeutta
● Apu tuotetaan vammaispalveluiden päätöksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti
● Palveluaikoja tai -paikkoja ei rajata palveluntuottajan toimesta
● Palvelu huomioi yksilöllisen tarpeen ja palvelun toteuttaminen suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa
● Avustajan saa itse valita
● Palvelun saa joustavasti (eri tavoin ja nopeasti) tilattua
● Palvelu mukautuu asiakkaan muuttuviin olosuhteisiin
● Palveluntuottaja on avoin keskustelulle ja palautteen antamiselle
● Ongelmatilanteisiin tartutaan välittömästi
● Palvelu toteutuu siten kuin on luvattu
● Palvelu on luottamuksellista, turvallista ja yksityisyyttä kunnioittavaa.

Assistentti.info on yhdessä henkilökohtaista apua tuottavien palveluntuottajien kanssa laatinut laatukäsikirjan, jossa on määritelty erilaisia laatusuosituksia palvelun tuottamisen tueksi.