Henkilökohtaisen avun linkittyminen muihin palveluihin

Muilla palveluilla on henkilökohtaisen avun ohella merkitystä palvelukokonaisuuden rakentumisessa. Ne palvelut, jotka auttavat henkilöä itsenäiseen elämään ja omatoimiseen suoriutumiseen, tulisi olla ensisijaisia. Tällaisia voivat henkilökohtaisen avun lisäksi olla esimerkiksi asunnon muutostyöt ja apuvälineet. Joskus sopivilla apuvälineillä tai asunnonmuutostöillä kyetään vähentämään henkilökohtaisen avun tarvetta.

Henkilökohtainen apu ei sulje pois muita palveluita (esim. omaishoito ja saattajapalvelu). Näillä ei voi myöskään korvata henkilökohtaista apua.

Omaishoidon saaminen ei saisi olla este henkilökohtaisen avun saamiselle eikä omaishoidon saaminen suorassa suhteessa vähennä henkilökohtaisen avun tunteja tai päinvastoin. Omaishoidon tukea myönnetään eri asioihin kuin henkilökohtaista apua. Omaishoidon tukea myönnetään lähinnä hoivaan ja henkilökohtaista apua itsenäiseen toimimiseen. Henkilökohtainen apu edesauttaa normaalia perhe-elämää myös tilanteissa, joissa yksi palvelukokonaisuuden osa on omaishoitajuus. Kannattaa lisäksi pohtia, onko apu ylipäätään parempi järjestää henkilökohtaisella avulla vai omaishoidolla.

Henkilökohtaiseen apuun voidaan yhdistää myös muita sosiaalihuollon palveluita (kuten kotihoito ja perhehoito). Asiakkaan etu tulee ensisijaisesti huomioida palvelukokonaisuutta pohdittaessa. Henkilökohtainen apu on maksuton palvelu. Jos henkilökohtaista apua toteutetaan osin muilla sosiaalihuollon palveluilla, niiden on oltava maksuttomia.