Tilanteen muuttuminen ja seuranta

On huomattava, että tarpeita voi tulla myöhemmin myös lisää, jolloin saattaa olla tarpeen hakea lisätunteja. Henkilökohtaisen avun käyttö voi luoda uudenlaisen elämäntilanteen ja sitä kautta myös avun tarpeet voivat muuttua.

Avun käyttäjän elämäntilanne voi myös muuten muuttua, jolloin saattaa olla tarpeen päivittää palvelusuunnitelmaa ja hakea muutosta henkilökohtaisen avun osalta. Muuttuvia olosuhteita ovat esimerkiksi työn- tai opiskelupaikan saaminen, muutto, muutos perhesuhteissa tai muutos terveydentilassa.

Väliaikaisen muutostilanteen voi aiheuttaa matka tai tilaisuus, johon normaalit avustajatunnit eivät riitä. Tällöin avun käytöstä seuraa mahdollisesti muita lisäkustannuksia (esim. päivärahat avustajalle).

Muutostilanteissa otetaan yhteyttä kunnan vammaispalveluihin ja kerrotaan muuttuneista olosuhteista tai tarpeista ja tehdään mahdollisesti hakemus esimerkiksi lisätunneista. Aina muuttuneita tilanteita ei huomaa, vaikka muutokset ovat pysyviäkin. Tästä johtuen palvelusuunnitelma olisi hyvä päivittää muutaman vuoden välein.

Kunnissa vaihtelevat hakukäytännöt esimerkiksi matkojen tai tilapäisten lisääntyvien avustajatarpeiden osalta. Tyypillisesti näistä pienistäkin muutoksista tulee tehdä erillinen hakemus. Joskus lisätuntien tai muiden lisäkustannusten myöntäminen tapahtuu ilman lomakkeella tehtävää hakemusta esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.