Avun tarpeen määrittely

– Miten määritellä avun tarvetta
• viranomaisen velvollisuus on selvittää henkilön tahto
• eri kommunikaatiokeinojen käyttö
• myös päivittäisissä toimissa