Henkilökohtainen avustaja

Avustajan tehtävä on auttaa vammaista henkilöä tekemään niitä asioita, joita tämä tekisi itse, jos vamma ei olisi esteenä. Vammainen henkilö eli avustettava määrittelee itse sen, missä hän tarvitsee apua ja miten avustaja niissä voi häntä avustaa. Avustettava siis päättää mitä työtehtäviä tehdään, millä tavalla, milloin ja missä.

Avustaja ei ole hoitaja eikä valvoja. Avustajan työn haasteena on osata jättäytyä taustalle niin, että vammainen henkilö saa olla oman elämänsä keskiössä.

Hyvä avustaja on luotettava, työhönsä sitoutunut ja asiansa osaava. Jos avustettavalla on erityistarpeita, esimerkiksi kommunikointimenetelmä, avustajan tulisi ymmärtää avustettavaa sen avulla. Avustajan tulee pystyä ja osata avustettavan toivomuksesta antaa tai selvittää tietoa avustettavalle hänen päätöksentekoansa varten.

Ostopalvelu- tai palvelusetelimallissa avustajan on ymmärrettävä, että vaikka asiakas ei ole hänen varsinainen esimiehensä tai työnantajansa, johtaa asiakas silti avustajan työtä palvelusopimuksen tai palveluntoteutussuunnitelman mukaisesti.
● Työsuojeluasiaa

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/