Ohjaus ja neuvonta

Ohjausta ja neuvontaa annetaan työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Tällaisia asioita ovat muun muassa työsopimus, palkanmaksu, lakisääteiset vakuutukset, lakisääteinen työterveyshuolto, työsuhteen päättäminen, lomautus ja varoitus- ja irtisanomismenettely.