Verkostoyhteistyö

Henkilökohtaisen avun keskukset tekevät paljon verkostoyhteistyötä. Heidän kumppaneinaan toimivat esimerkiksi:
* kunnan vammaispalvelu
* tilitoimisto/palkanmaksaja
* vakuutusyhtiöt
* työterveydenhuolto
* työsuojelupiirit
* järjestöt ja liitot (Assistentti.info, Heta ja JHL…)