Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä on keskeisessä asemassa siinä, toteutuuko henkilön mahdollisuus itsenäiseen elämään. Henkilökohtaisen avun tarpeen arviointi ei ole helppoa ja