Avun tarpeen määrittely

Avun tarpeen määrittelyyn on olemassa erilaisia arviointimenetelmiä ja työkaluja. Osa niistä on suoraan asiakkaalle suunnattuja itsearviointimenetelmiä. Asiakkaan osallistaminen avun tarpeen määrittelyyn on ensiarvoista. Avun tarpeen sanoittamisessa ja arvioinnissa kannattaa käyttää jotain strukturoitua menetelmää tai työvälinettä, sillä asiakkaan ei ole välttämättä helppo hahmottaa mistä oma avun tarve koostuu. Avun tarve voi myös vaihdella eri vuorokauden aikoina, eri viikonpäivinä ja eri vuodenaikoina. Avun tarpeessa voi myös olla vaihtelua päivien välillä johtuen vamman luonteesta. Arvioinnissa tulee huomioida tämä vaihtelu.

Asiakkaan avun tarpeen selvittämisessä voi tarvittaessa käyttää eri kommunikointikeinoja. Eri kommunikaatiokeinoja voidaan käyttää myös hakemuksen jättämisessä ja siinä avustamisessa.