Rakenteellinen sosiaalityö

Vammaispalvelujen rakenteellista sosiaalityötä on vammaispalvelujen sosiaalityön asiantuntemuksen välittäminen osaksi kunnan muiden toimialojen toimintaa ja kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen vammaisten henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yhteistyössä palvelujen käyttäjien kanssa.

Rakenteellinen sosiaalityö tarkoittaa myös yhteistyötä ja viestintää järjestöjen, palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa.
Yhteistyö työhallinnon ja opetustoimen edustajien kesken vammaisten työllistymisen ja kouluttautumisen edistämiseksi.