Päätöksenteko

  • Luottamuksensuoja, perusoikeusmyönteinen laintulkinta
  • Eri tahojen antaman palautteen merkitys päätöksenteolle
 • Neuvontavelvollisuus
 • Rakenteellinen sosiaalityö: Asiakkaan etu edellä; sosiaalityöntekijöiden voimaannuttaminen
 • Hyvät käytännöt: esimerkit esille
 • Palvelun linkittyminen muihin palveluihin
  • Apuvälineet ja asunnon muutostyöt osana ha:ta ja sitä korvaavina
  • HUS-sivut
  • VAMO-hankkeen (2016–2019) materiaalit