Erityistä huomioitavaa palvelun toteuttamisessa

Henkilökohtainen apu on käyttäjälleen ilmaista. Tästä johtuen palveluntuottajan kannattaa sopia tarkkaan kunnan kanssa mitkä asiat kunta korvaa tai hankkii. Asiakkaalta voidaan olettaa löytyvän sellaiset tarvikkeet ja välineet, jotka kuuluvat yleisesti jokaiseen talouteen. Avustettavan suojaamiseksi tarvittavat suojavälineet sekä hoitovälineet ovat joko asiakkaan itsensä, terveydenhuollon tai vammaispalvelun kustannettava. Sen sijaan erityiset avustajan suojaamiseen tarvittavat välineet kuuluu palveluntuottajan hankkia.

Itsehoidolliset toimenpiteet kuuluvat lähtökohtaisesti avustettavan työnkuvaan. Tällaisia ovat esimerkiksi katetrointi, lääkkeiden ja insuliinipistoksen antaminen. Avustettava tarvittaessa ohjeistaa avustajaa itsehoidollisissa toimissa avustamisessa.