Ostopalvelu

Laatu on yhä enemmän esillä ostopalveluiden kilpailutuksen kriteerinä, jolloin henkilökohtaisen avun ideologian mukaisia laatutekijöitä kannattaa korostaa tarjouskilpailussa.

Kilpailutuksessa palveluntuottaja on sitoutunut valituksi tullessaan noudattamaan hankintasopimuksessa lupaamiaan asioita, muun muassa laatukriteereitä. Tällöin sopimuksesta poikkeaminen tai merkittävät puutteet palvelun laadussa voivat johtaa kunnan taholta sopimuksen purkamiseen. Laadun hallinta ja seuranta sopimusaikana takaa sen, että palvelu on sitä, mitä siltä kilpailutuksessa edellytettiinkin. Palvelun laadun seuranta ja varmentaminen sopimuskauden aikana on määritelty yleensä jo tarjouspyynnössä. Halutulle laadulle asetetaan sopimuksen solmimisvaiheessa tavoitteet, joita seurataan.

Sopimuksen purkamisesta ja reklamoinnista (ks. Opas palvelutuottajille s. 18-21)