Palveluseteli

Henkilökohtaisen avun palveluja tuottava yritys voi pyrkiä listalle, jolla ovat kunnan hyväksymät palveluseteliyritykset. Tältä listalta ne vaikeavammaiset henkilöt, jotka ovat hyväksyneet palvelusetelimallin, voivat valita palveluntuottajan. Kunta tekee päätöksen palveluntuottajan hyväksymisestä listalle. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta henkilökohtaisen avun palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä seikoista. Myös kunnalla on oikeus selvittää palveluntuottajien asiakkaiden kokemuksia. Palvelun tuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta. Palveluntuottajan tulee informoida kuntaa erityisesti asiakkaiden tekemistä reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Sopimuksen purkamisesta ja reklamoinnista (Ks. Opas palveluntuottajille s. 18-21)