Yhteystiedot

Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki
045 7732 4106
sähköposti: susanna@assistentti.info