Käyttäjänä eri järjestämistavoissa

Vaikka henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoilla, niiden perusperiaatteet ovat pitkälti silti samat. Henkilökohtainen avustaja ei ole hoitaja tai asiantuntija suhteessa avun saajaan. Avun saaja itse on oman elämänsä asiantuntija ja tästä johtuen ohjaa ja johtaa avustajan työtä. Palvelumuotoisessakin avussa avustajan on ymmärrettävä, että vaikka asiakas ei ole hänen varsinainen työnantajansa tai esimiehensä, johtaa asiakas silti avustajan työtä palvelusopimuksen tai palveluntoteutus-suunnitelman mukaisesti. Avustajalla on kaikissa tilanteissa luonnollisesti oikeus työturvallisuuteen ja oikeus kieltäytyä lainvastaisesta työn suorittamisesta.