Perehdytys

Avustajan huolellinen perehdytys henkilökohtaisen avun toteuttamisessa on keskeistä. Yksikään avustettava ei ole samanlainen kuin toinen, joten huomioonotettavat asiat pitää käydä huolella läpi heti avustamissuhteen alussa. Perehdytys on kuitenkin hyvä ajoittaa riittävän pitkälle ajanjaksolle. Jos perehdytys hoidetaan oikein ja perusteellisesti, voidaan välttyä myöhemmiltä harmeilta ja vastoinkäymisiltä.

Perehdytys on työnantajan vastuulla, joten työnantajamallissa siitä vastaa vammainen henkilö itse, palvelusetelimallissa ja ostopalvelumallissa puolestaan palveluntuottaja sekä kunnan omana toimintana toteutettavassa mallissa puolestaan kunta.

Perehdytykseen kuuluu avustajalle tieto siitä mitä työtehtäviä häneltä edellytetään ja miten ne toteutetaan. Tehtävät kattavat avustettavan ja hänen elämänpiirinsä sekä esimerkiksi käytettävissä olevien laitteiden tai välineiden käsittelyn. Olisi hyvä, jos perehdytyksen tukena olisi perehdytyskansio, josta avustaja voisi tarvittaessa tarkistaa asioita. Kansio toimii lisäksi hyvänä rakenteena perehdytyksessä, jotta kaikki osa-alueet tulee käytyä läpi. Perehdytyskansiosta olisi hyvä löytyä olennaisten yhteystietojen lisäksi ohjeet ja huolto-ohjeet esimerkiksi kaikista kodissa olevista koneista ja apuvälineistä.