Henkilökohtaisen avun keskus

Henkilökohtaisen avun keskus on sitoutumaton taho sekä avustajille että työnantajille. Ne antavat tukea ja neuvoja kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisen avun keskusten tarkkaa määrää ei tiedetä. Henkilökohtaisen avun keskuksia ei ole joka maakunnassa tai toimi kattavasti joka alueella. Ne voivat olla erillisiä toimijoita tai osana kunnan tai kuntayhtymän vammaispalveluita. Henkilökohtaisen avun keskusten tehtävät vaihtelevat hieman keskuksesta riippuen. Kunnat tai kuntayhtymät voivat myös ostaa eri palveluita henkilökohtaisen avun keskukselta.

Tässä osiossa on esitelty tarkemmin mitä tukea eri tahot voivat henkilökohtaisen avun keskukselta saada.