Avustajien ja työnantajien tapaaminen/riitatilanteiden ratkaisemisessa tukeminen

Henkilökohtaisen avun keskusten yksi tärkeä toimintaperiaate on luottamuksellisuus. Sen turvin henkilökohtaisen avun keskusten työntekijöitä on helppo lähestyä, olipa kyseessä sitten minkälainen tilanne hyvänsä.