Kenelle

Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle. Sitä myöntää oman kotikunnan sosiaalitoimen vammaispalvelut. Henkilökohtaisen avun kohdalla vaikeavammaisuus on määritelty vammaispalvelulaissa erikseen. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua tavanomaisessa elämässä.

Ikääntyminen ei sinänsä ole este henkilökohtaiselle avulle, mutta avun tarpeen tulee johtua pääosin vammasta. Myös lapsilla voi olla oikeus henkilökohtaiseen apuun.

Henkilökohtaista apua voi saada hyvin eri tavoin vammaiset henkilöt. Mitään vammaryhmää tai diagnoosia ei ole rajattu henkilökohtaisen avun ulkopuolelle.

Koska henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan, niin sen järjestäminen edellyttää, että henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaista apua myönnetään henkilölle, joka kykenee riittävällä tavalla ilmaisemaan tarpeensa.

Myös palveluasumisyksikössä asuvat henkilöt voivat saada henkilökohtaista apua. Kotona järjestettävää palveluasumista voidaan myös toteuttaa henkilökohtaisella avulla.