Perussanasto

Asiakaslaki: laki joka määrittää asiakkaan asemaa ja oikeuksia. Turvaa sosiaalipalveluja hakevan henkilön oikeuksia ja osallisuuden.

Avustajakeskus: tiedottaa, välittää ja kouluttaa. Tukee, ohjaa ja neuvoo. Välittää henkilökohtaisia avustajia ja tukihenkilöitä. Kouluttaa avustajaksi haluavia ja työnantajia.

Itsehoidolliset toimet: Terveyteen liittyviä toimia, joita henkilö tekisi itse, jos pystyisi.

Itsemääräämisoikeus: henkilöllä on oikeus päättää itse omista asioistaan.

Kuuleminen: mielipiteen ja näkemyksen kertomista ja huomioimista omassa viranomaisasiassa.

Luottamuksen suoja: Oikeus luottaa viranomaispäätöksen oikeellisuuteen ja pysyvyyteen.

Läheinen: omainen, sukulainen, ystävä

Osallisuus: kuuluminen yhteisöön, osallistumista omaan elämään ja vaikuttamista itseään koskeviin asioihin

Palveluntuottaja: yritys, joka tuottaa ja myy palveluja

Palveluseteli: kunnan antama rahamääräinen palvelupäätös, millä asiakas voi ostaa valitsemaltaan yritykseltä myönnetyn palvelun

Palvelusuunnitelma: Vammaispalvelun kanssa tehty suunnitelma avusta ja tuesta, jota asiakas tarvitsee. Siihen kirjataan myös asiakkaan näkemykset, mielipiteet ja toiveet.

Tulossa vielä ainakin:
voimavara, henkilökohtainen avustaja, työnantajamalli, sosiaalityöntekijä, rakenteellinen sosiaalityö, luottamuksensuoja, perusoikeusmyönteinen laintulkinta, positiivinen erityiskohtelu, palvelusuunnitelma, asiakaslaki, kuuleminen, päivittäiset toimet, henkilökohtaiset toimet, vaikeavammainen, ostopalvelu, palveluasuminen kotiin, palvelumalli